Kamis, 18 Agustus 2011

Geguritan

Ngapuranen aku

Sayahing ati iki,
karoso abot.....
ngabot - ngaboti jejeging ati

Ngoyak sakemper kang durung mesthi
kaya ngenteni tibaning udan ing mangsa katiga

kowe iki kepiye utawa aku kang musti kepiye
wis dakcoba
dak coba ngowai lakuku marang sliramu

naning kepiye maneh
kowe iki ora tau ngrasa tekaning atiku
ati kang banget tresna marang sliramu

kaya - kaya, iki pancen nasibku kaya mengkene
nasibing rasa karana - rana ketherak maruta

Nimas, ngapuranen aku
ngapura menawa aku tresna marang sliramu

dening : Idham S

0 komentar:

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Fb:facebook.com/farid.ahmadi1

Our Team