Kamis, 18 Agustus 2011

Reparasi Windows XP

Utak atik ing Sistem operasi Windows XP

Carane Gawe Tulisan Begining “Welcome” dadi “Sugeng Rawuh”
Jaman saiki menawa yen arep adoh saka tekhnologi kayane ora bakal karone. Amargo mesti kudu bisa menyesuaikan dewe amargo tuntutan jaman utawa basa apike Ngadaptasi karo tekhnologi, ing kene aku arep bagi – bagi Ngilmu, itung itung ibadah ing Majalah PS,
Gawe tulisan negining kuwi mau jan jane gampang banget, apa maneh yen sekolah ing jurusan TI,
- Pertama, kudu duwe aplikasi sing jenenge PX Explorer, yen durung bisa Download ing internet, uga akeh banget versine.
- Yen wis, diinstal ndisit.
- Yen wis rampung anggone ngistal bajur mulai (proses editing).
gambar awal program PE Explorer- Pertama Klik open> (metu tampilan) luru file ing folder Windows>System32> sing jenenge “LogonUI” banjur klik open.
- Banjur klik icon ing toolbar sing jenenge “resource viewer/Editor”
- Ana tampilan anyar, ing sisih kiwa ana tampilan folder, banjur di bukak salah sijining folder kang ana tulisane akeh banjur klik icon “resourc editor”, ing larik tengahan ana tulisan welcome, banjur diganti dadi “Sugeng Rawuh”. Uga bisa diganti ukurane huruf. (font).
- Banjur klik icon save. Yen ana pratanda saka windows kon nglebokake CD sing asli, klik cencel utawane no.
- Kanggo Ngecek wis dadi opo durung komputer di resart ndisit. Yen durung dadi, baleni maneh cara kuwi mau, Alkhamdulillah nggon ku dadi.

Carane Ngganti tulisan “STAR” dadi liyane

Prinsipe pada wae carane ngganti tulisan begining,
- Pertama bukak progam PE Explorer, banjur klik open, pilih file kang jenenge Explorer ing folder windows.
- Banjur klik icon ing toolbar sing jenenge “resource viewer/Editor”
- Sak wise ana tampilan anyar, luru wae folder kang njerone ana tulisan STAR, banjur klik icon “resourc editor”, lan ganti tulisan kuwi dadi “Idham” misale.
- Banjur di save.

Sugeng makarya.

0 komentar:

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Fb:facebook.com/farid.ahmadi1

Our Team