Follow us on Facebook

Idham Sumirat. Diberdayakan oleh Blogger.

Sugeng Rawuh teng blog Edukasi Semoga bisa tukar - menukar informasi

Feature Post

Tanggalan

Formulir Kontak

Post Slider (Homepage)

Total Pageviews

Tanggapan terhadap blog ?

Label

tugas (1)

Labels

Popular Posts

Kamis, 01 Desember 2011

Tag:

Kenangapa Urube Geni Kuwi Mesthi Munggah...?

Perkara kang biasa kuwi bisa dadi moderen banget, biasane wiwit perkara kang biasa dianggep sepele nanging yen digatekake bisa dadi perhatianing wong. Iki artikel sing arep nerangake sathithik kanangapa yen geni kuwi arah urube mesti munggah, hayo sapa sing ngerti...?
Yups, iki ngomong gegayutan karo bab ilmiah. ing saklingkungane menungsa kuwi akeh banget kedadean ilmiah kang biasane , biasa... nanging aneh.
Geni kuwi sakbenere dudu zat, uga dudu barang kang bisa kok cekel, Gusti kang gawe urip iki wis adil banget gawe makhluke. Lha kepiye njajal yen geni kuwi bisa kok cekel, mundak malah repot mengko bisa di gawa ningndi whae ta...?
Geni kuwi bisa urip utawane murub amerga ana  partikel O2 utawane Oksigen, njajal yen ora percaya yen ana geni lagi murub banjur kok tutup mesti bakalan mati. Geni kuwi duweni panas urube kuwi ora anyes ing basa ilmiahe  jenenge suhu. Panas orane bisa diukur nganggo alat kang diarani Termometer, ya kayangene bentuke.
Urube geni kuwi di bedakke dadi telu, pertama urube geni kang plantaran saka kayu utawa barang kang di obong,  kapindho yaiku urube  deles (sumbu) kompor, uga bisa dituladhaake urube oncor(obor). Kaping telune kuwi urube geni mawa gas, kayata rek gas, kompor gas lan sakpanunggalane.
Ayo dibahas..., saiki yen urube kompor kuwi munggah amargo, yen partikel gas saka kompor gas kuwi luwih enteng katimbang udara ing saksekelilinge, dadi amargo gase wae wis munggah, mesthi genine uga banjur munggah.

Yen miturut kandhane wong tuwa, kenangapa urube geni kuwi munggah, amargo kabeh kuwi makhluke Gusti, dadi jarene, geni kuwi mesthi Nyembah sing Maha Dhuwur.

Yen Miturut kandane Bu Elena Tri Handayani, Guru Fisika SMAN 2 Wonosobo iku bisa di tinjau saka Ngilmu Fisika, bisa dicontoake menawa praktek ngamati lilin, praktek iki ngamati tekananing udara ing saknduwure lan sakngisore geni kuwi mau. Yen menawa lilin kuwi di urubke banjur di tutup nganggo gelas, iku sakdurunge genine mati, mesti ana gerakan medhun saka geni kuwi. Iku bisa di simpulke yen ana tekana udara sing mempengarui kedadean mau. Dadi kenangapa urube geni kuwi mesthi munggah, Amarga tekananing udara ing nduwur permukaaning geni kuwi luwih gedhe, yen tekanan udara kuwi sakbenere saya dhuwur papane, tekanan udarane saya gedhe, arahe ya munggah, iki bisa di ilustrasiake ngene :
Geni Kuwi di tekan saka maneka sumber, tekanan iki sing menehi bentuke geni,
Energi geni sing paling gedhe ana ing tengah, lan ing nduwur saya chilik, dadi ora ona urube geni kui bentuke kothak.
Dadi wis ngerti ta kenangapa urube geni kuwi mesthi munggah, yen ora ngandel coba, yen ana rek bensol, arahke mudhun, mesthi arah genine kuwi munggah, ora bakal ming nengen,apamaneh mudhun.

Dening :
 Idham Sumirat
Kelas XII IPA.3
SMA N 2  Wonosobo
JLN.Banyumas Km.5 Wonosobo
56321


About Idham Sumirat

Hi, My Name is Hafeez. I am a webdesigner, blogspot developer and UI designer. I am a certified Themeforest top contributor and popular at JavaScript engineers. We have a team of professinal programmers, developers work together and make unique blogger templates.

0 komentar:

 

Video of the Day